RODENPHOS

RODENTİSİT
(FARE ZEHİRİ)
%80 Çinko Fosfür

KİMYASAL MÜCADELE

A. ZEHİRLİ YEM

Buğdayla karıştırılarak zehirli yemin hazırlanması için gerekli olan malzemeler:
100kg emiz buğday
2.5 litre su
2.5 litre motor yağı veya vazelin
2kg çinko fosfür

Tarla faresi ile mücadele öncesi tarlalar dolaşılıp. Her fare yuvasında 10-12 giriş çıkış deliği bulunmaktadır. İlaçlanacak tarla bir gün önceden gezilerek bütün fare delikleri ayakla ezilerek kapatılır. Ertesi gün kapatılan delikler kontrol edilir. Açılan delikler işlek sayılan deliklerdir. Bu deliklere 1 adet çinko fosfürlü buğday tanesi tahta kaşık yardımı ile bırakılır. Yemler deliklere bırakılırken el değmemeli, kuşların veya diğer hayvanların zehirli buğdayları yemesi önlenmelidir. Ertesi gün araziler dolaşılarak ölü fareler toplanmalı ve derine gömülmelidir.

Tarla faresi mücadelesinde başarıya ulaşabilmek için " toplu ve tarama mücadele " tabiredilen yöntem uygulanır. Bu nedenle ilaçlama yapılacak alanlarda tarla ayırımı yapılmaksızın tüm üreticilerin mücadeleye katılması sağlanmalıdır. Mücadele sırasında, ekili tarlarda ve anız alanlarda ilaçlamayan bölüm bırakılmamalıdır. Ferdi mücadele ancak küçük ve kapalı alanlarda başarılı olur.

Bu mücadele tüm köyün katılımı ile ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yapılmalıdır.
Toprak altındaki yuvalar su altında bırakılarak öldürülür.
Kimyasal mücadele iklim uygun olduğu sürece her zaman yapılmalıdır. En uygun ve etkili olan, kıştan çıktıktan ve en zayıf oldukları ilkbahar ve kışa girişte sonbahardır.
Mücadele yaparken çevredeki canlılara zarar verilmemelidir.

B-Kum Pıhtılaşmasını önleyen (iç kanamaya yol açan) zehirler.

Bu zehirler pellet şeklindedir. Anında öldürücü etkisi yoktur, bir hafta veya 10 gün içinde etkisi görülür. Tarla fareleri ile mücadelede deliğe pellet önerilmektedir. Tüm yemlerin kullanımında el değmemelidir. Tahta kaşık karton vb. kullanılmalıdır. Fareler kendi ölülerini yedikleri için, zehirli yemi yiyen fareyi yiyenler de ölmektedir. Ölü fareler toplanıp, derine gömülmeli veya yakılmalıdır.BİYOLOJİK MÜCADELE

Tarla faresi zararlı doğa düşmanı olan kedi, şahin, baykuş, yılan, tilki, sansar ve benzeri türlerin koruması ile gerçekleşmektedir. Uzun süreli mücadeleyi gerektirir. Değerli çiftçilerimiz, köyünüzde topluca yapacağınız mücadele ve doğal dengenin korunması ürünlerinizi uzun yıllar tarla faresi zararına karşı koruyacaktır. Zehirli yem ve tarla faresi mücadelesi için en yakın Tarım İl ve İlçe Müdürlüğüne başvurunuz.İLAÇI ALMA ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


  • İlaç seçiminizde mutlaka uzman kuruluşlardan yardım alınmalıdır.

  • İlaç etiketleri çok iyi okunmalıdır.

  • Önerilen doza mutlaka uyulmalıdır.

  • İlaçlarda yazılan kültür bitkisinden başka kesinlikle kullanılmamalıdır

  • Eldiven, maske ve korucu elbise giyilmelidir.

  • Uygun alet ve ekipman seçilmelidir

  • İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemelidir.

  • İlaç etiket üzerinde yazan son kullanma ile hassi arasındaki süreye mutlaka uyulmalı zamanından önce hassi edilmemelidir.