RODENPHOS

RODENTİSİT
(FARE ZEHİRİ)
%80 Çinko Fosfür

KULLANIM BİLGİLERİ

Ekim alanlarında faaliyet farelerin kontrölü için kullanılır. Buğday taneleri nebati emildikten sonrataneler ürün ile karıştılır.Ürünün buğday tanelerine yapışması sağlandıktan sonra buğday taneleri 10 m2 ye 5-10g.tekabül edecek şekilde araziye yerleştirilir. Hasat zamanında iki hafta öncesine akdar uygulama yapılabilir.

DEPOLAMA

Normal depolama şartlarında ve orjinal kutularında depolandığı takdirde kimsayal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları içinde az iki yıl değişiklik olmaz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Arılara zehirlidir.

  • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

  • Yiyecek, içecek maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

  • Yutulduğunda öldürücü olabilir. Dumanınıve tozunu sulamayınız.

  • Göz ve cilt temasında sakınız. Temastan sonra sonra ve gıda almadan önce ellerinizi yıkayınız.

  • Soğuk kuru ve iyi havalandırılmış ortamda saklayınız.

  • Kontrollü kullanılan yemdir. Dökülen yemleri hızla temizleyiniz.

  • Boş ilaç kutularını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

  • Usulüne uygun olarak imha ediniz.