RODENPHOS

RODENTİSİT
(FARE ZEHİRİ)
%80 Çinko Fosfür

Tarla Faresi Tarla fareleri toprak altında açmış oldukları galerilerde yaşarlar. Hızlı bir şekilde çoğalırlar yılda 4-6 doğum yaparlar.Yavrular doğduktan 15-20 gün sonra tarlalara zarar vermeye başlarlar.

Hububat ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini ayrıca meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (kök boğazı) yemek, kemirmek suretiyle zarar verirler.


Bazı yıllar zarar dereceleri yoğunluğa göre % 100 e ulaşabilir.

İlaçlı mücadele iklim koşulları uygun olduğu sürede her zaman yapılır. En uygun olanı kıştan çıktıkları ve zayıf oldukları İlkbahar ile kışa girişte Sonbaharda 25 m2 5 işlek delik varsa ilaçlanmalı. Aynı zamanda Müdürlüğü-müzde hazırlanan % 2 lik Çinko fosfür içeren zehirli buğdayın dışında uygun olmayan ilaçlarla hazırlanan yemler farenin dışarıda ölmesine sebep olup, bunu yiyen yaban hayatınıda öldürerek yok etmektedir.

Çinko fosfürle hazırlanan yemden yiyen zararlı ise sinir sistemini felç eder ve iç kanamaya neden olduğundan deliğin içinde ölür.


Rodenphos