FUMIPHOS

FUMIGANT
GAZ HALİNDE ETKİLİ İLAÇ (TABLET-PELLET-POŞET)
%57 Aluminyum Fosfit

KULLANIM ŞEKLİ

FUMIPHOS tabletleri depolarda, açık alanlarda çuvallı, dökme ve balya halindeki ürünün (Hububat, Bakliyat, Mısır, Pirinç, Tütün, Kuru meyve vb...) üstüne içine sonda vasıtasıyla üniform şeklinde dağıtılır. Ürünün üstüne gaz sızdırmaz örtülerle üstünden tabana doğru serilir, yığının etekleri gaz kaçırmasını önlemek için kum torbaları ile kapatılır. Çelik ve beton silolarda, dökme gemilerde tabletler özel sonda vasıtası ile farklı derinliklere üniform bir şekilde dağıtılır. Fumigasyon süresi hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15 °C arasında 5 gün, 15-20 °C nin üstündeki sıcaklıklarda 3 gündür.

FUMIPHOS tabletleri kutudan çıktıktan sonra havadaki nem vasıtasıyla yaklaşık 2 saat içinde gaz çıkarmaya başlar. Ortamda sarımsak (karpit) ve amonyak kokusu gazın çıkmaya başladığının en belirgin özelliğidir. Tabletlerin yerleştirme planı önceden yapılmalı ve yarım saatte bitirilmelidir.

Fumigasyon yapılan yerde fumigasyon işleminin kapalı kalma süresinin bitimine kadar havalandırmadan kimsenim girmemesi için uyarı levhaları alımalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

  • Arılara karşı zehirlidir.

  • Balıklara karşı zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

  • Yiyecek, içecek maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

  • İlaç kutuları fumigasyona başlamadan önce açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır.

  • Açılmamış ambalaj ve tüpler kısa süre için muhafazası gerekli ise iyice kapatılmalı ve emniyetli bir yerde saklanmalıdır.

  • Boş ilaç kutularını herhangi bir amaç için kullanmayınız. Usülüne uygun olarak imha ediniz.